Faculty

Faculty

DepartmentDesignationNameQualification
Applied Science & Humanity Deptt.Dean (Students)
Asstt. Prof. (Math)
Asstt. Prof. (Math)
Associate Prof.
Associate Prof.
Asstt. Prof. (Chem)
Dr. B.Singh
Dr. Bachau Singh
Dr. Manish Kumar Singh
Dr. Vijay Kr. Upadhyay
Mr. U.P. Sharma
Miss Shweta Sharma
Ph.D
Ph.D
Ph.D
Ph.D
M.Phil.
M.Sc.
Computer Science & IT Deptt.HOD
Asstt.Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Mr. Arvind Kr. Singh
Mr. Shailesh Kr. Singh
Mr. Gaurav Ojha
Miss Harshita Pandey
Mr. Nilesh Gupta
Miss Shweta Singh
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
Electronics & Comm. Engg. Deptt.HOD
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt.Prof.
Mr. Virendra Pratap Yadav
Mr. Jyotish Kumar Patel
Miss Priti Singh
Mohd. Zahid
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
Electrical & Electronics Engg. Deptt.HOD
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Mr. Jitendra Kumar
Miss. Komal Gupta
Mr. Vijay Shankar Singh
Mr. Rajesh Verma
Mr. Abhinav Verma
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech
Mechanical Engg. Deptt.HOD
Asstt.Prof.
Asstt.Prof.
Asstt.Prof.
Asstt.Prof.
Mr. Anurag Singh
Mr. Manoj Kumar Maurya
Mr. Shubham Singh Yadav
Mr. Hamendra Pal Singh
Mr. Bindeshwar Parit
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
Civil Deptt.HOD
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Mr. Lalji Singh
Mr. Pankaj Chaturvedi
Mr. Swami Kartikey
Mr. Kamlesh Sahni
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.
M.Tech.

DepartmentDesignationNameQualification
MBA Deptt.HOD
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Mr. Ramesh Singh
Dr. Sanjay Pathak
M. Deepak Dhawan
Mr. Abhishek Bhushan
Miss Priyanka Singh
Ph.D
MBA
MBA
MBA
MBA
Environment & Human ValueLecturerMr. Ajay MauryaM.Sc. Botany

DepartmentDesignationNameQualification
Pharma ChemistryProf.
Associate Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Dr. Rajeev Shukla
Mr. Gyan Prakash Rai
Mr. Rakesh Yadav
Mr. Vijay Yadav
Ms. Tanu Srivastava
M.Pharm., PhD
M.Pharm.
M.Pharm.
M.Pharm.
M.Pharm.
PharmaceuticsAssociate Prof.
Associate Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Mr. Ravi Shankar
Mr. Pranav Upadhyay
Ms. Deepti Singh
Ms. Richa Upadhayay
Mr. Vinay Kumar Singh
Mrs. Mintu Singh
M.Pharm.
M.Pharm.
M.Pharm.
M.Pharm.
M.Pharm.
M.Pharm.
PharmacologyAsstt. Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Mr. Rahul Kumar Singh
Mr. Prashant Kumar Singh
Ms. Sana Raza
M.Pharm.
M.Pharm.
M.Pharm.
PharmacognosyAssociate Prof.
Asstt. Prof.
Asstt. Prof.
Dr. Abhishek Kumar Rai
Ms. Priyanka Sharma
Mrs. Pooja Rai
M.Pharm.,Ph.D.
M.Pharm.
M.Pharm.
MathematicsAsstt. Prof.Mr. Amit MishraB.Sc. BCA

DepartmentDesignationNameQualification
Polytechnic Engg.College.PrincipalDr. S. K. UpadhyayM.Sc. Ph.D.
Deptt. of Mechanical Engg.(Auto/Production)H.O.D
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Mr. Daya Ram Chaudhery
Mr. Dhanesh Tripathi
Mr. Pavan Kr. Upadhyay
Mr. Gyanchand Maurya
Mr. Subhash Yadav
Ms. Soni Verma
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
Deptt. of Civil Engg.H.O.D
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Mr. Ankit Verma
Mr. Guroo Prasad
Mr. Priyanshu Upadhyay
Mr. Divya Prakash Jaiswal
Mr. Munne lal Patel
Mr. Kuldeep Singh
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
Deptt. of Electrical Engg.H.O.D
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Mr. Gunjan Kr. Mishra
Mr. Rohit Seth
Mrs. Ritu Singh
Ms. Anuja Sonkar
Mr. Hrishikesh Kr. Sharma
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.
B.Tech.